thoát hiểm nhà cao tầng

Khám phá 5 đồ nghề thoát hiểm cho nhà cao tầng

phải được huấn luyện kỹ năng sử dụng, khu vực xung quanh tòa nhà phải thoáng (không vướng dây điện), vị trí nhảy xuống phải