thang máy sử dụng cáp

So sánh thang máy sử dụng cáp và thang máy không cáp

Mặc dù vậy nhưng việc sử dụng thang máy thủy lực hay thang máy cáp tải truyền thống là sở thích và lựa chọn riêng