bình chữa cháy

Những bí quyết giúp sử dụng bình chữa cháy CO2

Không nên dùng bình khí CO2 chữa các đám cháy ở nơi trống trải, có gió mạnh vì hiệu quả thấp. Trong điều kiện phương

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy dạng bột đơn giản

Phải thường xuyên kiểm tra bình theo quy định của nhà sản xuất hoặc ít nhất 3 tháng/lần. Nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì